Иновативното училище (между фикции и реалности)

Иновативното училище (между фикции и реалности)

Дата на провеждане:

08 декември 2018 г.

Дата на провеждане:

14 декември 2018 г.

Форма на провеждане:

частично присъствена

Брой квалификационни кредити:

1 кредит

Иновативните училища са училищата на бъдещето, които са призвани да осигурят среда и целенасочена промяна, чрез въвеждане на иновативни практики, с която ще се решават наслагваните проблеми в образователния процес, в организационен, съдържателен и процесуален план. Обучението дава възможност за: повишаване интереса към проблематиката свързана с възможностите за създаване на иновативни училища и проектиране на обучението в тях; осмисляне на основните концепции за дизайн на образователната среда в иновативните училища.

Основна цел на обучението е:

    Придобиване знания за създаване на иновативно училище и умения за проектиране на управлението и дизайн на образователната среда в него, гарантиращи формирането и развитието на ключови компетентности, личностното и творческо развитие на учениците.

За информация и заявка за участие ни потърсете на:

телефон: 0888 630380

електронен адрес: euroclass@euroclass.bg

Очакваме Ви!

Благодарим Ви за вниманието!

picture Designed by freepik.com