Портфолиото (на учителя и на ученика) – технология

Портфолиото (на учителя и на ученика) – технология

Съвременните изследвания в науките за образованието насочват вниманието към търсенето на възможности за документиране и проследяване на постиженията на учителя и учениците на различни равнища на личностно израстване, както и систематичното проследяване на напредъка и реалистично планиране на дейностите на различни равнища. Създаването на портфолио на учителя и ученика позволява пълноценен преход към презентиране и оценяване на резултатите от педагогическата дейност чрез отчитане на личните постижения. Квалификационното обучение дава възможност за формиране и развитие на умения за дизайн и създаване на портфолиа на учители и ученици в контекста на изискванията на нормативната и образователната практика, в контекста на съвременните изисквания за атестиране на учителя и усъвършенстване на формиращото оценяване при ученика.

Цел на обучението:

    Развиване на умения за дизайн и изграждане на учителско и ученическо портфолио в контекста на изискванията на професионално развитие и атестиране при учителите и в условията на усъвършенстване на системата за формиращо оценяване при учениците.

За информация и заявка за участие ни потърсете на:

телефон: 0888 630380

електронен адрес: euroclass@euroclass.bg

Очакваме Ви!

Благодарим Ви за вниманието!

picture Designed by freepik.com

Tags