Портфолиото (на учителя и на ученика) – технология

Портфолиото (на учителя и на ученика) – технология

2 септември, 2019 by euroclass in новини

Дата и място на провеждане:

05 септември 2019 година

Форма на провеждане:

частично присъствена

Брой квалификационни кредити:

1 кредит

Създаването на портфолио на учителя и ученика позволява пълноценен преход към презентиране и оценяване на резултатите от педагогическата дейност чрез отчитане на личните постижения. Портфолиото е една от технологиите, насочваща вниманието на учителите и учениците към самооценяване на техните постижения. Възможностите на информационните технологии позволяват бърза и навременна актуализация на портфолиото и на учителя и на ученика и пълноценно презентиране на постигнатите резултати от учебната и професионалната дейност. Квалификационното обучение дава възможност за формиране и развитие на умения за дизайн и създаване на портфолиа на учители и ученици в контекста на изискванията на нормативната и образователната практика, в контекста на съвременните изисквания за атестиране на учителя и усъвършенстване на формиращото оценяване при ученика.

Цели на обучението:

    Развиване на умения за дизайн и изграждане на учителско и ученическо портфолио в контекста на изискванията на професионално развитие и атестиране при учителите и в условията на усъвършенстване на системата за формиращо оценяване при учениците.

За информация и заявка за участие ни потърсете на:

телефон: 0888 630380

електронен адрес: euroclass@euroclass.bg

Очакваме Ви!

Благодарим Ви за вниманието!

picture Designed by freepik.com