ЕКИПНА РАБОТА – тиймбилдинг на екипа

ЕКИПНА РАБОТА – тиймбилдинг на екипа

Дата и място на провеждане:

21.09.-22.09.2019 година, гр. Девин

Програмата включва базови методики за работа в екип, като е съпътствана от мини-презентации за отделните етапи/елементи в развитието на екипа, интерактивни методи, игри и тиймбилдинг формати.

Програмата цели утвърждаване на базовите елементи в екипната работа, разграничаване на отделните роли в екипа, стадиите в изграждането на екипа и неговото развитие, дава възможност за демонстрация и изява на участниците, както и в разпознаване на отделните типажи в екипа.

Основната цел е утвърждаване на сътрудничество и екипна работа.

За информация и заявка за участие ни потърсете на:

телефон: 0888 630380

електронен адрес: euroclass@euroclass.bg

Очакваме Ви!

Благодарим Ви за вниманието!

picture Designed by freepik.com