Приобщаващо образование: осъществяване на обща и допълнителна подкрепа в детската градина и училището

Приобщаващо образование: осъществяване на обща и допълнителна подкрепа в детската градина и училището

24 септември, 2019 by euroclass in новини

Дата и място на провеждане:

05.10.2019 година, гр. Пловдив

Форма на провеждане:

частично присъствена

Брой квалификационни кредити:

1 кредит

Програмата за теоретична и практическа подготовка на учители от детски градини, училища и ЦСОП има за цел да даде знания и практически умения по отношение на осъществяването на обща и допълнителна подкрепа в процеса на приобщаващото образование.

Цели на обучението:

    • Да надгради теоретичните знания и да формира практически умения при осъществяване на обща и допълнителна подкрепа в работата на педагогическите специалисти с деца и ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и с изявени дарби;
    • Да създаде положителни нагласи към процеса на приобщаващо образование.

За информация и заявка за участие ни потърсете на:

телефон: 0888 630380

електронен адрес: euroclass@euroclass.bg

Очакваме Ви!

Благодарим Ви за вниманието!

picture Designed by freepik.com