Тайните на успешната учебна екскурзия и ефективното планиране на „уроци на терен“

Тайните на успешната учебна екскурзия и ефективното планиране на „уроци на терен“

21 октомври, 2019 by euroclass in новини

Дата и място на провеждане:

18.10.2019 година, гр. Първенец, гр. Хисаря

Форма на провеждане:

частично присъствена

Брой квалификационни кредити:

1 кредит

Настоящата програма дава знания и умения за ефективно планиране и провеждане на екскурзии с учебна цел или уроци на терен и последващо обработване на събраната информация от учениците. Целта е да се подкрепят педагогическите специалистите да изберат подходящи за целите на обучението музеи, галерии, исторически, природни или културни обекти, да планират адекватни учебни задачи за учениците преди, по време на посещението и след това така, че да провокират смислена изследователска дейност.

Цели на обучението:

    • Обучението има за цел придобиване на знания, практически умения и компетентности за целесъобразно и ефективно планиране и провеждане на учебни екскурзии;
    • Да предостави богат инструментариум от методи и педагогически стратегии за взаимодействие между музейните уредници, училището и родителите, съобразено с поставените цели и планирани дейности;
    • Практическо приложение на наученото от тренинговата програма към ситуации на работното място в реална среда.

За информация и заявка за участие ни потърсете на:

телефон: 0888 630380

електронен адрес: euroclass@euroclass.bg

Очакваме Ви!

Благодарим Ви за вниманието!

picture Designed by freepik.com