„Евроклас-консулт“ ЕООД стартира изпълнението на проект: BG16RFOP002-2.073-2439 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финасиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

8 юли, 2020 by euroclass in новини

 

Главната цел на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за фирма „Евроклас-консулт“ ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Чрез изпълнението на проекта се цели постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност: 4 690 лв., от които 3 986.50 лв. европейско и 703.50 лв. национално съфинансиране.

Начало: 06.07.2020 г.                                                        Край: 06.10.2020 г.

Като резултат от изпълнението на проекта фирмата постигна положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.