За нас

За нас

Организираме обучения, тренинги, семинари, лектории за учители, директори, педагогически специалисти от детски градини и училища.

Организираме курсове, тиймбилдинг, тренинги за ръководители и служители на фирми и организации.

Предлагаме теми за обучение, които са съобразени с образователните изисквания и потребности на нашето време.

Предоставяме Ви възможност за избор на тема, която ще удовлетвори Вашите желания и дефицити за определена квалификация.

Евроклас-консулт има въведена система за управление на качеството за организиране и провеждане на обучения за педагогически специалисти, и е регистрирана в информационния регистър на МОН на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

→ Информационен регистър на одобрените програмив полето „наименование на организацията“ въвеждате само евроклас и натискате търси

  • Организираме целогодишно обучения за директори и педагогически екипи от училища и детски градини
  • Работим с утвърдени експерти и специалисти обучители с дългогодишен опит и богата практика
  • Използваме иновативни методи на работа и подходи с практическа насоченост
  • Предоставяме възможност за персонални консултации и полезни съвети
  • Ще допринесем за развитието на Вашите ключови компетенции

Мисия

Да допринасяме активно с работата си за разпространение на добрите практики и отлично качество в образованието на новите поколения деца и ученици.

Да добавяме стойност към професионалното и личностно развитие на учители, директори, педагогически специалисти.

Да се отнасяме с особена грижа и уважение към клиенти и партньори, и да се стремим непрестанно да подобряваме предлаганите услуги.

Политика по качеството

27.08.2020 г.

В съответствие със своята мисия ЕВРОКЛАС-КОНСУЛТ се стреми да предлага на клиентите и на заинтересованите страни винаги качествени услуги – отлично организирани и проведени обучения, квалификационни курсове, семинари и лектории, включително за педагогически специалисти.

            За нас това означава:

 • Внимателно да изясняваме изискванията и желанията на клиентите
 • Да изпълняваме точно всички договорени условия и да спазваме утвърдените учебни програми
 • Да подбираме компетентни високо квалифицирани обучители и да контролираме тяхното представяне
 • Да осигуряваме и ефективно да използваме ресурсите, нужни за постигане на квалификационните цели
 • Да подобряваме услугата като се учим от опита си и от препоръките на клиенти и партньори
 • Да познаваме и се съобразяваме с приложимото законодателство в нашата дейност

Качеството на услугите ни е основа и гаранция за успех!

Сертификат ISO 9001:2015

Уведомление до обучаемите относно защита

на личните данни