Новини

Предстоящи и проведени обучения

Обучение за учители по тема: „Работа с интерактивна дъска“

Обучение за учители по тема: „Работа с интерактивна дъска“

Провеждане на обучение за учители: дата: 06 октомври 2014 г. на тема: „Работа с интерактивна дъска“ Прочети повече...

Обучение за учители по тема: „Работа с приложения на Майкрософт (Microsoft Word, Excel, Power point)“

На 21 и 22 юни беше проведено обучение за учители на тема, „Работа с приложения на Майкрософт (Microsoft Word, Excel,  Power point)“   Прочети повече...

Обучение за учители по тема „Личност и екип, екипни роли и тяхното развитие“

На 21 и 22 юни беше проведено обучение за учители по тема “Личност и екип, екипни роли и тяхното развитие”   Прочети повече...