Новини

Предстоящи и проведени обучения

Как да работим с родителите – стратегии за ефективно взаимодействие между училището и семейството

Как да работим с родителите – стратегии за ефективно взаимодействие между училището и семейството

Дата на провеждане: 21 юни 2018 г. Форма на провеждане: частично присъствена Брой квалификационни кредити: 1 кредит Обучението е насочено към: Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител направление ИКТ, ... Прочети повече...
Как да работим с родителите – стратегии за ефективно взаимодействие между училището и семейството

Как да работим с родителите – стратегии за ефективно взаимодействие между училището и семейството

Дата и място на провеждане: 23 юни 2018 г., град Нова Загора Форма на провеждане: частично присъствена Брой квалификационни кредити: 1 кредит Обучението е насочено към: Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител ... Прочети повече...
Портфолиото (на учителя и на ученика) – технология

Портфолиото (на учителя и на ученика) – технология

Дата на провеждане: 18 юни 2018 г. Форма на провеждане: частично присъствена Брой квалификационни кредити: 1 кредит Обучението е насочено към: Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител направление ИКТ, ... Прочети повече...
Приобщаващо образование: осъществяване на обща и допълнителна подкрепа в детската градина и училището

Приобщаващо образование: осъществяване на обща и допълнителна подкрепа в детската градина и училището

Дата и място на провеждане: 09 юни 2018 г., град Асеновград Форма на провеждане: частично присъствена Брой квалификационни кредити: 1 кредит Обучението е насочено към: Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител ... Прочети повече...
Интерактивни методи за стимулиране речевата активност у детето в предучилищна възраст

Интерактивни методи за стимулиране речевата активност у детето в предучилищна възраст

Дата и място на провеждане: 12 и 13 май 2018 г., град Асеновград Форма на провеждане: присъствена Брой квалификационни кредити: 1 кредит Обучението е насочено към: Учители – предучилищно образование Изложени са интерактивни методи и възможностите им за стимулиране речевата активност на ... Прочети повече...
Оценяване на учениците – съвременна философия, измерения и технологии

Оценяване на учениците – съвременна философия, измерения и технологии

Дата и място на провеждане: 21 април 2018 г., град Пловдив Форма на провеждане: частично присъствена Брой квалификационни кредити: 1 кредит Обучението е насочено към: Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител ... Прочети повече...
Приобщаващо образование: осъществяване на обща и допълнителна подкрепа в детската градина и училището

Приобщаващо образование: осъществяване на обща и допълнителна подкрепа в детската градина и училището

Дата и място на провеждане: 21 април 2018 г., град Пловдив Форма на провеждане: частично присъствена Брой квалификационни кредити: 1 кредит Обучението е насочено към: Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител ... Прочети повече...
Ефективно управление на емоциите. Саморефлексия и разбиране на „другия“

Ефективно управление на емоциите. Саморефлексия и разбиране на „другия“

Дата на провеждане: 21 и 22 април 2018 г. Форма на провеждане: присъствена Брой квалификационни кредити: 1 кредит Обучението е насочено към: Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Учители – предучилищно образование, Учители – целодневна ... Прочети повече...
Успешни практики за обхват и задържане на подлежащите на задължително предучилищно образование деца. Стъпки към ефективно взаимодействие в системата детска градина-родители-деца

Успешни практики за обхват и задържане на подлежащите на задължително предучилищно образование деца. Стъпки към ефективно взаимодействие в системата детска градина-родители-деца

Дата на провеждане: 14 и 15 април 2018 г. Форма на провеждане: присъствена Брой квалификационни кредити: 1 кредит Обучението е насочено към: Директори, Заместник-директори, Педагогически съветници, психолози,  Учители – предучилищно образование Програмата е изцяло с практическа насоченост ... Прочети повече...
Как да работим с родителите – стратегии за ефективно взаимодействие между училището и семейството

Как да работим с родителите – стратегии за ефективно взаимодействие между училището и семейството

Дата и място на провеждане: 04 април 2018 г., град Раковски Форма на провеждане: частично присъствена Брой квалификационни кредити: 1 кредит Обучението е насочено към: Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител ... Прочети повече...