Новини

Предстоящи и проведени обучения

Проектно-базираното обучение – инструмент за качествено преподаване и учене

Проектно-базираното обучение – инструмент за качествено преподаване и учене

Дата и място на провеждане: 23 и 24 март 2018 г., град Пазарджик Форма на провеждане: присъствена Брой квалификационни кредити: 1 кредит Обучението е насочено към: Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап Програмата е насочена към развитие на ... Прочети повече...
Приобщаващо образование: осъществяване на обща и допълнителна подкрепа в детската градина и училището

Приобщаващо образование: осъществяване на обща и допълнителна подкрепа в детската градина и училището

22 февруари, 2018 by euroclass in новини
Дата и място на провеждане: 17 март 2018 г., град Пловдив Форма на провеждане: частично присъствена Брой квалификационни кредити: 1 кредит Обучението е насочено към: Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител ... Прочети повече...
Приобщаващо образование: осъществяване на обща и допълнителна подкрепа в детската градина и училището

Приобщаващо образование: осъществяване на обща и допълнителна подкрепа в детската градина и училището

Дата и място на провеждане: 15 и 16 март 2018 г., град Велинград Форма на провеждане: присъствена Брой квалификационни кредити: 1 кредит Обучението е насочено към: Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Учители – предучилищно образование, ... Прочети повече...
Радикализация и тероризъм – превантивни действия и реакции на училищния персонал и учениците

Радикализация и тероризъм – превантивни действия и реакции на училищния персонал и учениците

Дата и място на провеждане: 17.02.2018 г., град Пловдив Форма на провеждане: частично присъствена Брой квалификационни кредити: 1 кредит Обучението е насочено към: Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Педагогически ... Прочети повече...
Проектно-базираното обучение – инструмент за качествено преподаване и учене

Проектно-базираното обучение – инструмент за качествено преподаване и учене

Дата и място на провеждане: 05 и 06 февруари 2018 г., град Пазарджик Форма на провеждане: присъствена Брой квалификационни кредити: 1 кредит Обучението е насочено към: Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап Програмата е насочена към развитие на ... Прочети повече...
Какво е приобщаващо образование – мястото му в новия образователен закон. Институции, които ще подпомагат осъществяването на процеса на приобщаване на децата и учениците.

Какво е приобщаващо образование – мястото му в новия образователен закон. Институции, които ще подпомагат осъществяването на процеса на приобщаване на децата и учениците.

Обучението е за теоретична и практическа подготовка на директори и учители от детски градини, училища, ЦПЛР (център за подкрепа за личностно развитие), ЦСОП (център за специална образователна подкрепа), и има за цел да даде знания по отношение на съвместната работата на всички институции, ... Прочети повече...
Педагогическа практика  „Утринна среща“

Педагогическа практика „Утринна среща“

Програмата предлага информация, свързана с представянето на педагогическа практика „Утринна среща“. Разглеждат се основните и компоненти. Съдържанието на курса е декомпозирано в отделни теми. Предложените дейности, които са включени в курса са подчинени на механизмите на активното ... Прочети повече...
Артпедагогика

Артпедагогика

В тази обучителна програма се очертават параметрите на една сравнително нова област в педагогическата наука – Артпедагогиката. В теоретичен аспект са представени целта, задачите, принципите, методите на артпедагогиката. Направено е теоретично разграничение, както между понятията ... Прочети повече...
Артпедагогика

Артпедагогика

В тази обучителна програма се очертават параметрите на една сравнително нова област в педагогическата наука – Артпедагогиката. В теоретичен аспект са представени целта, задачите, принципите, методите на артпедагогиката. Направено е теоретично разграничение, както между понятията ... Прочети повече...
Какво е приобщаващо образование – мястото му в новия образователен закон. Институции, които ще подпомагат осъществяването на процеса на приобщаване на децата и учениците

Какво е приобщаващо образование – мястото му в новия образователен закон. Институции, които ще подпомагат осъществяването на процеса на приобщаване на децата и учениците

Обучението е за теоретична и практическа подготовка на директори и учители от детски градини, училища, ЦПЛР (център за подкрепа за личностно развитие), ЦСОП (център за специална образователна подкрепа), и има за цел да даде знания по отношение на съвместната работата на всички институции, ... Прочети повече...