Защо нас

Защо нас

КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ПРИЧИНИ, ЗА ДА ИЗБЕРЕТЕ ПАРТНЬОРСТВО С НАШИЯ ЕКИП?

  • Използваме иновативни методи и подходи, с практическа насоченост. Обученията се извършват от утвърдени специалисти, използвайки дългогодишния им опит и богата практика.
  • Предоставяме възможност за персонални консултации и полезни съвети.
  • Възможност за обучение както на място при Вас, така и в бази, предоставени от нашите партньори на територията на цялата страна.
  • Ваш избор на тема, място и период на провеждане.
  • Предоставяме помощни материали и пособия, необходими за придобиване на знания и умения по всяка от темите на обучение.
  • Ще допринесем за развитието на Вашите ключови компетенции.
  • Възможност за усъвършенстване на Вашите професионални умения.
  • Получавате практически умения за подобряване на комуникацията между ученик – учител, учител – родител и т.н.
  • Колегиалност и индивидуален подход в комуникацията между нашия екип и Вас, при обсъждането на тема, място на провеждане и допълнителни изисквания.
  • Свободни дискусии, свързани с Вашите образователни изисквания и подобряване на работната среда.
  • Издаване на удостоверение за завършено обучение с присъдени квалификационни кредити.