Обучения

Обучения

Организираме целогодишни обучения за учители, директори и педагогически екипи от училища и детски градини.

Фирмата ни има сертификат за управление на качеството при организиране и провеждане на обучения, и е регистрирана в информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН.

→ Информационен регистър на одобрените програмив полето „наименование на организацията“ въвеждате само евроклас и натискате търси

Обученията се извършват с участието на утвърдени специалисти по методика на обучението и експерти в образованието.

Участниците получават възможности:

  • За достъп до най-новите постижения в областта на методиката на преподаване
  • Да получат персонален подход
  • За споделяне на добри практики
  • Да получат индивидуални материали
  • За придобиване на удостоверение за завършено обучение

Обученията могат да бъдат проведени:

  • Учебен център избран от Евроклас-консулт
  • Училища и детски заведения с подходяща база на територията на страната
  • Бази в извънучилищна обстановка

Обученията се провеждат интерактивно и включват:

  • Презентация на темата
  • Работа по групи
  • Ролеви игри
  • Енергизиращи игри
  • Дискусии по темата
  • Споделяне на добри практики

На всеки участник е осигурено:

  • Обучителни материали по темата
  • Ползване на зала и техника

В секция Новини на сайта са поместени предстоящите обучения.

Направете запитване за конкретно обучение чрез формата на сайта в секция Контакти или на електронен адрес: euroclass@euroclass.bg

Ще се радваме да Ви бъдем полезни!